Szabadegyetem a Reformáció jegyében

A reformáció volt a témája a legutóbbi Ózdi Szabadegyetem előadásának. A program a II. Hétvölgy Fesztiválhoz kapcsolódott. A teológiai tanár beszámolójában átfogó képet mutatott a korabeli helyzetről, de a reformáció indulásának és terjedésének okairól is beszélt.

Az Olvasó Színháztermében tartott előadást dr. Dienes Dénes teológiai tanár „Mit adott a reformáció a magyar nemzetnek?” címmel. A beszámoló előtt Csikai Sándortól egy vers hangzott el, majd furulya előadás követte a szavalatot. Az egyetemi tanár beszámolójában általánosan érintette a reformáció hatásait társadalomtörténeti és művelődéstörténeti szempontból. Véleménye szerint vallási tekintetben az egyént sokkal inkább érintette a hitújítás, mint a középkori egyházban.

138_0_300.jpg

„A reformáció kinyitotta az egyén számára a vallás területén is azt a lehetőséget, hogy teljes emberként élje meg a hitét és vallását. Saját magát helyezze el úgy az élet teljességébe, hogy arra nézve, és az ott felvetődő kérdésekre a maga döntése alapján megadhassa a válaszokat” - fogalmazott dr. Dienes Dénes, teológiai tanár.

A reformáció szabadságot nyújtott az embereknek a vallás területén is a korábbi évszázadokhoz képest. Az egyes irányzatok szétválasztása különböző protestáns felekezetek kialakulásához és megerősödéséhez vezetett. A hitéletben a lelki-szellemi ébredés társadalmi folyamatként teljesedett ki, a reformáció németországi kiindulása befolyásolta a magyarországi megítélést. 

„A reformációnak az 500. esztendőjében emlékszünk arra, hogy elindult az újítás és sok örökséget hagyott ránk, és sok kincset adott számunkra. Gondolunk a könyvnyomtatás terjedésére, a saját nyelven olvasható Bibliára és az igehirdetésre. Ahogy elindult a könyvnyomtatás, úgy indult a fejlődés, sok mindent adott a reformáció” - mondta Lezákné Hajdu Enikő, református lelkész.

A reformáció Németországból indult és Európa nagy részén is gyorsan elterjedt. Az eseményen résztvevők átfogó képet kaptak arról, hogy a hitújítás milyen hatást gyakorolt nemzetünkre.

 

Forrás: www.ozd.hu

Twitter
Vissza