Familia Szolgálat munkatársa: Váczi Gabriella 

Ügyfélszolgálat helye: Familia szolgálat
ÓMÉK "OLVASÓ" 3600 Ózd, Gyár út 4.

Ügyfélszolgálat ideje:
szerda 12.00- 16.00 óra
csütörtök 8.00-12.00 óra

Tel .. 48/570-470

e-mail:  familia@omekozd.hu

Házasságkötő terem : Ózdi Városi Könyvtár

3600 Ózd, Petőfi tér 1.

A Família Szolgálat tevékenyésgi köre: esküvők, névadók és házassági évfordulók ünnepélyes szertartásának szervezése és lebonyolítása.

A Família Szolgálat ajánlata:

 • Gépzene
 • Szavalat
 • Hangszerszóló
 • Énekszóló
 • Szülőköszöntő
 • Virágszirom szórás 
 • Pezsgős koccintás
 • Üdítős koccintás
 • Gyertyagyújtás
 • Dekorációs homokszórás
 • Velúr anyakönyvi borító
 • Kalácstörés
 • Fotózás

Bejelentkezés:

A házassági szándék bejelentése abban a Polgármesteri Hivatalban kell, hogy történjen, ahol a pár házasságot kíván kötni.
A jegyzőkönyv a bejelentéstől számított 1 évig érvényes, és az esküvőt megelőzően 30 napos várakozási időnek el kell telnie.
A minimális, 30 napos várakozási idő alól a jegyző indokolt esetben felmentést adhat. A kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni.

Milyen okmányok szükségesek?

 • Személyazonosító igazolvány vagy érvényes magyar útlevél
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Külföldi állampolgárságú házasulandók esetében a bemutatandó okiratokról az anyakönyvvezető ad  felvilágosítást
  Elvált személyeknél jogerős bontó ítéletre, vagy a válás tényét tartalmazó (záradékolt) házassági anyakönyvi kivonatra, özvegyeknél az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatára, vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatra van szükség.

Az Ózdi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
(3600 Ózd, Városház tér 1., Tel.: 48/574-144)

Hétfő: 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00


Az anyakönyvvezetőkkel napi kapcsolatban állunk, hiszen fontos, hogy mindig napra kész állapotban tudjuk fogadni az érdeklődőket.
A jegyzőkönyv felvétele után az ÓMÉK - Olvasó Família Szolgálata segít a rendezvény ünnepélyes lebonyolításában.