A 46. Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázat eredményei

2021. június 10-én tartotta ünnepi taggyűlését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület. Az egyesületi tagok védettségi igazolással vehettek részt a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nagytermében megrendezett ülésen. 

A járványhelyzet miatt elmaradt a közös Himnusz éneklés. A rendezvény ünnepélyes nyitásaként Seres Zsuzsanna brácsaművész előadásában Erkel Ferenc Bánk bán c. művéből a Bordal és a Hazám hazám c. részletet hallhattuk, valamint Vas Albert Intelem c. versét.

Titkos Sándorné, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, ismertette az ülés napirendi pontjait, melyben a 4. napirendi pont foglalkozott az Istvánffy Gyula Honismereti pályázat eredményeivel.

A 46. Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázat eredménye Ifjúsági Kategóriában:

Megosztott 3. helyezés:

 • Tóth Marcell János: Bányászati emlékek; Izsófalva.

Felkészítő tanár: Bukodiné Sólyom Ilona

 • Hatvani Eszter: Családtörténeti kutatás

Felkészítő tanár: Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet

Megosztott 2. helyezés:

 • Varga Máté – Hegyi Norina Flóra: A csépányi tizenkettő

Felkészítő tanár: Ujvári Balázs

 • Kalocsai Édua Mária – Suszter Ágnes: Az utolsó bükki mészégető

Felkészítő tanár: Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet és Erdődi István

Megosztott 1. helyezés:

 • Burián Bálint: Ózdi Örökségvédelmi Festőtábor; (Csodás hely, ahol csodálatos élni)

Felkészítő tanár: Sveda Lászlóné

 • Kónya Máté Bertalan: Üknagyapám, Pokorny Herman

Felkészítő tanár: Szabóné Hegedűs Gyöngyi

 

Felnőtt kategóriában:

Különdíj:

 • Narancsik Pál és szerzőtársa, dr. Kúti István

Megosztott 3. helyezés:

 • Bánfalvi László: Nekézseny belterületi helynevei
 • Török-Búzás Péter: Ózd környéki betyárvilág (néprajz); (ő a szezője a Tompa Mihály emlékhelyek című dolgozatnak is)

Megosztott 2. helyezés:

   -Barta Emil: Az ismeretlen Gerevich – a miskolci vívósport atyamestere

 • Farkas Ferenc: Életutak – a kerékgyártó és a bába Alsózsolcán
 • Szabó Ferencné Tóth Ildikó: A lukai népiskolától a Bodroghalmi Molnár Mózes Általános Iskoláig (1917-1946)

Megosztott 1. helyezés:

 • Kiss László: Etnobotanikai, etnomikológiai, etnozoológiai fajnevek, tájszavak, tájnyelvi szóalakok megyénk abaúji és borsodi régiójából
 • Kurucz János: Az ózdi vasgyár a szakképzés tükrében; (ő a szerzője az Emléktöredékek – hat generációs családról c. dolgozatnak is)

A rendezvény részeként  méltatták a helytörténészek munkáját. Az ózdi kutatók közül ketten is elismerésben részesültek, honismereti munkájukért Sveda Lászlóné és Bokor Sándor dícsérő oklevelet kaptak.

Ez úton is mindenkinek szívből gratulálunk!

Forrás: borsodhonismeret.lapunk.hu

Twitter
Vissza