Ünnepi műsor és koszorúzás – így emlékeztek Ózdon az 1956-os forradalom hőseire

Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek az ózdiak az Antalköz József téren. A koszorúzás előtt Janiczak Dávid és a történelmi egyházak képviselői is beszédet mondtak.

549_0_300x200xcrop.jpg

A Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület bevonulásával kezdődött el az október 23-i ünnepség az Antalköz József téren. A megjelentek közösen énekelték el a Himnuszt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 34. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségen Janiczak Dávid, Ózd város polgármestere mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy néhány nap lefogása alatt hétköznapi emberekből, munkásokból, egyetemistákból forradalmárok és mártírok lettek. Kiemelte, ők felismerték a saját történelmi szerepüket. Felelevenítette az akkori eseményeket.

„Az egész országot a szabadság levegője járta át. És kiderült, mit is akar valójában a magyar nemzet: szabadságot és igazságot. Bebizonyosodott, hogy a szabadság a legfontosabb, és hisznek abban, hogy közösen egy jobb és igazságosabb világot lehet teremteni, mindenki hétköznapjai számára is” - emelte ki Janiczak Dávid, polgármester.

Beszédében tovább emlékezett a múlt eseményeire. Ezt követően a történelmi egyházak képviselői tekintettek vissza, és imádkoztak a résztvevőkkel együtt a szabadságharcban elesettek lelki üdvéért. Elsőként Csikainé Mihalik Éva református lelkész imádkozott.

„Hozzád emelem Uram lelkemet. Istenem benned bízom. Ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül pártolnak el tőled. Útjaidat Uram ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem” - fogalmazott Csikainé Mihalik Éva, református lelkész.

Tóth Melinda, evangélikus lelkész János evangéliumából olvasott fel a megjelenteknek, majd visszaemlékezett az 1956-os eseményekre. A világ és Jézus emberét hasonlította össze. Előbbit mohónak, nyughatatlannak és békétlennek nevezte.

„Jézus embere az, aki a békét adja a másiknak, aki megelégedett, és aki hálával tud megállni az Isten előtt” - mondta Tóth Melinda, evangélikus lelkész.

Bodnár Dániel, görögkatolikus parókus is kérte az elhunytak lelkének üdvét.

„Önmagad Urunk nyugtasd meg elhunyt szolgáidnak lelkét a világosság, a kellem és a felüdülés helyén, ahonnan száműzve van a fájdalom, aggódás és sóhaj. Mint jóságos és emberszerető Isten, bocsásd meg összes bűneiket, amelyeket szóval, tettel vagy gondolattal elkövette, mert nincs ember, ki él és ne vétkezzék” - hangsúlyozta Bodnár Dániel, görögkatolikus parókus.

Mischinger Ferenc, római katolikus plébános, érseki tanácsos zárta a könyörgések sorát.

„Ha Jézus Krisztus példáját a megbocsátásra és az Atya akaratának keresésére megvalósítanánk, minden szebb lenne. Ha a szentlétek egyesítő erejét jobban engednénk, hogy éljen a szívünkben, minden gyönyörűség lenne” - tette hozzá Mischinger Ferenc, római katolikus plébános, érseki tanácsos.

A könyörgéseket követően az ÓMI Zenés Színház produkciója következett. A társulat tagjai versekkel és dalokkal készültek. Az ünnepség végén a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület közreműködésével a „lyukas zászló” előtt helyezték el a koszorúkat a résztvevők. Tiszteletét tette Riz Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, majd Ózd Város Önkormányzata nevében Janiczak Dávid polgármester és Zsuponyó Anett alpolgármester hajtott fejet az emlékmű előtt. Több civil szervezet, a nemzetiségi önkormányzatok és a helyi politikai pártok képviselői is elhelyezték a kegyelet virágait a „lyukas zászló” talapzatánál. A Szózattal és a Székely Himnusszal zárult az ünnepség.

Twitter
Vissza