Civil Ház, Ózd  

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 7.00 – 19.00 óráig

Telefonszám : 48/474-126

Az intézmény feladata
1. Civil szervezetek és az Önkormányzatok közötti kapcsolattartás
2. Civil szervezetek és a Civil Ház közötti kapcsolattartás
3. Civil szervezetek egymás közötti kapcsolattartásának biztosítása
4. Regionális Szolgáltató Központokkal való kapcsolattartás

Az intézmény funkciója:
A város fontos közösségi színtere a Civil Ház, funkcióját tekintve nagyon széles
skálán mozog. Jelen van a kultúra, az oktatás, az ismeretterjesztés, a társadalmi
propaganda, az érdekképviseletek érvényesítése is.


Szolgáltatásai:
- Tanácsadás
- Nyomtatás
- Fax fogadása, küldése
- Technikai eszközök igénybevétele rendezvényekhez (hangtechnika, projektor,
laptop, stb.)

Látogatói között minden korosztály megtalálható a kínált programok függvényében.A gyermekektől a fiatal korosztályon keresztül a nyugdíjas korosztállyal bezárólag.

 

Az intézményen belül működő csoportok, egyesületek:

1. Ózdi Képzőművészeti Egyesület

Vezetője: T uriné Orosz Margit
Telefon: 30/677-8787                        
E-mail: t.oroszmargo@gmail.com
Foglalkozás: Előre megbeszélt időpontok szerint
Helye: Civil Ház emelet  8-as sz.helyiség 
 
 

2. Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület 

Elnök: Kovács V. Sándor 
Telefon: 20/4192828    
E-mail: bolyok@freestart.hu
Társelnök: Kiss Istvánné
Taglétszám: 47 fő
Ideje: előre megbeszélt időpontok szerint
Helye: Árpád vezér út 22/A
Ózd városban lévő Bolyokvasvár és környéke történelmi hagyományainak, kulturális emlékeinek, a korábban itt élők népszokásainak feltárása, ápolása, megőrzése, ezen keresztül a városrész kulturális életének fellendítése, fejlesztése.
Az itt élők megismertetése elődeik emlékeivel, felébresztve bennük lakóhelyükhöz való kötődésüket.A Bolyokvasvári Polgári Kör tagjai az 1927. július 24-i közgyűlésen alakult Bolyok-Vasvári Polgári Kör szellemisége folytatóinak tekintik magukat. Annak szellemében, korszerűsödve kívánják folytatni az előd célkitűzéseit és munkáját. Az egyesületről további információ az alábbi oldalon található: http://bolyokvasvar.gportal.hu 
 

3. Életreform Klub 

Vezetője: Mizerákné Kovács Katalin 
Telefon: 48/472-627
E-mail: m.kato@freemai.hu 
Taglétszám: 25 fő
Foglalkozás: 
                  Csütörtökön:  16-17 gerinctorna
Helye: Civil Ház emelet 9-es sz. terem
1989-ben alakult a klub  az ÁMK-ban. (Brassói út)
Célja: a testi, lelki, szellemi egészség megőrzése. Ennek szellemében tervezzük az összejöveteleinket. Részt veszünk kirándulásokon is és munkánkkal segítjük a Civil Házban működő szervezeteket is.
 

4. Kékcsillag Segítőkutyás Egyesület 

Vezetője: Kozup Sándor 
Telefon: 70/3682207                           
E-mail: kekcsillagse@gmail.com
Alelnök: Szűcs Nikoletta és Marczinkó Donát
Taglétszám: 14 fő
Foglalkozás: havonta  előre egyeztetett időpontban
Helye: Civil Ház emelet 5-os iroda
Egyesületünket 2012-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy állatok, elsősorban kutyák bevonásával segítsük az ép, fogyatékos, hátrányos helyzetű emberek életminőségét javító kulturális és egészségügyi-, gyógypedagógiai rehabilitációját, intézményes keretek között. Céljaink között szerepel, hogy terápiás kutyák képzésén kívül más segítőkutya típusokkal is segítsük a rászorulókat. 
Csapatunkat olyan gyógypedagógus, tanárok és tanítók alkotják, akik mind elhívatottan dolgoznak olyan terápiás programokon, módszertani anyagokon, oktatócsomagokon, mellyel magas színvonalúvá, és széles körben alkalmazhatóvá válik az állatokkal folytatott fejlesztő terápia. 
 
Egyesületünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében képviselteti magát. Jelenleg négy vizsgázott terápiás kutyával dolgozunk Ózdon, és további hét kutyánk készül a terápiás vizsga letételére.
A városban zajló rendezvényeken általában megtalálhatóak vagyunk.
Egyesületünkről itt tudhatsz meg többet: http://kekcsillagse.blogspot.hu 
 
 
 
5. Magyar Vöröskereszt Észak-Borsod Területi Szervezete, Ózd 
 
Vezetője:(megyei) Grubert Roland
Területi munkatársak: Buth Fanni, Dobos Éva Eszter
Telefon: 30/268-7016
            48/569-232
E-mail: ozd@voroskereszt.hu
Taglétszám: 400 fő
Foglalkozás: napi rendszerességgel történik a karitatív tevékenység végzése
Helye: Civil Ház emelet 10-es iroda.
A Vöröskereszt 1881-ben alakult, működésünk azóta folyamatos. Ez az ország legnagyobb humanitárius társadalmi szervezete.
Feladatunk: véradásszervezés; szociális segítségnyújtás; társadalmi elsősegélynyújtás oktatás  és vizsgáztatás; katasztrófa helyzetekre való felkészülés, karácsonyi időszakban adomány gyűjtés, közösségi programok szervezése, önkéntesek szervezése…
Szervezetünk nyitott, szívesen fogadunk és várunk minden új tagot, csoportot vagy munkahelyi kollektívát és önkéntes segítőket, véradókat, szervezőket, akik szívesen lennének egy fantasztikus csapat tagjai.
 

6. Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete 

Vezetője: Fürjes Ildikó
Telefon: 48/472-032
E-mail: move.ozd@freemail.hu
Gazdasági vezető: Bárdos Mária Teréz
Elnök helyettes: Makó Józsefné
Taglétszám: 280 fő
Ügyintézés: Hétfő-szerda- péntek: 8-12
Helye: Civil Ház fsz. iroda
1980-ban alakult meg a Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete. Azóta fogadja tagjait és az érdeklődőket, hogy tájékoztatással, ügyintézéssel segítse őket a mindennapjaik akadály mentesítése érdekében.
Az egyesület célja az Ózd város területén és vonzáskörzetében élő mozgásfogyatékos (mozgássérült, mozgáskárosodott) emberek szociális biztonságának, rehabilitációjának, önálló életvitelük, emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése, érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete, életminőségük javítása az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges, erkölcsi támogatásával.
 
 

7. Ózdi Arvisura Társaság 

Vezetője: Bárdos István
Telefon: 70/426-1681
E-mail: arvisura.ozd@gmail.com 
Foglalkozások: minden hétfőn 15-19-ig
Helye: Emelet 6-os iroda
Weboldal: http://www.arvisurakepekhirek.eoldal.hu/ 
A társaság célja: 
- Hagyományápolás az Arvisura - Igazszólás szellemében.
- Az Arvisurák tanításainak közvetítése a jövő nemzedéke számár.a
- Összehozni, összeismertetni az eredettörténetünkkel foglalkozó különféle szervezeteket, intézményeket, személyeket. Közösen, egymás eredményeit kiegészítve dolgozni.
- A társadalom mind szélesebb rétegeit bevonni a fenti tevékenységbe.Társadalmi szinten hasznosítani tudásunkat, ismereteinket. 
Az Arvisura, melyet Paál Zoltán vetett papírra, lehetőséget ad lelkünknek rendet találni a múltban, hogy tisztán lássunk. Mert csak az igazság tesz boldoggá.
A mű feladata felnyitni a szemünket arra, hogy a világ, amit ma élünk, nagyon sok évezreden át a hun törzsszövetség népeinek a munkájából épült fel.
Feladatunk, hogy ha eljön az idő, akkor az Arvisura mindenkit átvezessen abba a világba, amelyik évezredeken át békét tudott teremteni a világon.
Küldetés: A Hun népek őstörténetét, teremtés történetét őrzi az Arvisura, mely jelenti az Igazszólást, de ősi nyelvezetünkből fordítva jelenti a Titkok Őrzőjét is.
Sok ezer évvel ezelőtt eleink megalapították a 24 hun törzs szövetségét. Elhatározták, hogy időnként összegyűlnek a törzsek fősámánjai és megírják az elmúlt időszak eseményeit. Elhatározták, hogy csak igazat szólnak. Ősanyánk, Nagyboldogasszonyunk Arvisura-Anyahita nevéből született az Arvisura kifejezés, ami a törzsszövetség történelmének, regéinek összefoglaló neve.
 

8. Ózdi Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület 

Vezetője: Schlögl Zoltánné
Telefon: 30/655-8894
E mail: onyugdijasklub@gmail.com
Titkár: Oroszné Mák Erika
Taglétszám:  106 fő
Progrmaok előre megbszélt és elfogadott időpontok szerint.
Helye: Civil Ház em.4-es sz. iroda
A jelenleg 106 taggal működő klub 1999-ben alakult. 9 főből álló vezetősége fő feladatának tekinti a közösség összetartását. Ismeretterjesztő előadásokat, egészségmegőrzés érdekében tett gyógyfürdő látogatásokat, kirándulásokat szervezünk.
Országos elismertséget elért csoportjaink : Miniszteri dicséretben részesült Ipari Örökségvédők Baráti Köre, az Ózdi Szívek Énekegyüttes és a Szarkaláb Néptánccsoport. 
 
 

9. Ózdi Rejtvényfejtők Klubja 

Vezetője: Derencsényi Béla 
Telefon: 48/574-494                
E-mail: deren@freemail.hu                             
Taglétszám: 6 fő
Foglalkozás: minden szerdán  16.00-18.00                         
Helye: Civil Ház emelet 5-ös iroda     
A Klub 1975-ben alakult, Szentjóbi Attiláné támogatásával. A foglalkozásoknak akkor a könyvtár adott helyet. Rendszeresen veszünk részt országos versenyeken és mi is szerveztünk már országos versenyt felnőtt csapatok részére. Rejtvényeket készítünk a nyári könyvtári játszóházak programjához valamint a helyi sajtó részére. Szívesen látunk minden érdeklődőt a szerdai foglalkozásainkon.
 
 
10. Ózdi Szívbetegek Egyesülete 
 
Vezetője: Levora Sándorné 
Telefon: 30/502-5746
Titkár: Sulyok Istvánné
Taglétszám: 70 fő
Foglalkozás: Minden héten kedden 15.00-tól
Helye: Civil Ház díszterem 
A város egyik legrégebben működő civil szervezete. 1985-ben alakult. Az alapításkor Dr. Varga Tibor kardiológus főorvos volt a klub vezetője. Célunk a szabadidő hasznos eltöltése, a beteg, esetleg szívműtéten átesett tagok életkedvének megőrzése, megtartása, illetve az egészségnevelés. A klubtagok heti rendszerességgel vesznek részt a foglalkozásokon. Programunkat úgy alakítjuk, hogy a kultúra és szórakozás mellett hasznos,-  a mindennapokat érintő -  információk  is eljuthassanak klubtagjainkhoz. Megemlékezünk ünnepeinkről is és születésnapjukon köszöntjük a klubtagokat. Rendszeresen szervezünk kirándulásokat is.
 
 

11. Ózdi Vasas Nyugdíjas Szervezete   

Vezetője:  Török Sándor
Telefon: 06/30-828-6308                               
Taglétszám: 25 fő
Fogadónap: Minden kedden 8.00-12.00
Helye: Civil Ház emelet 6-os sz. iroda
A Vasas Szakszervezeti Szövetség megalakulása az 1900-as évek elejére tehető. Ennek tag ,-és társzervezeteként működnek a nyugdíjas tagozatok. Az Ózdi szervezet   heti rendszerességgel ügyfélfogadást tart a Civil Házban bérelt irodában. Bekapcsolódtunk az Ózdi Civil Kerekasztal munkájába. Évi egy alakalommal kirándulást szervezünk a tagjainknak. Tagdíjbevételünkből szociális és temetési segélyt fizetünk és köszöntjük az 50-60 éves tagsággal rendelkező  nyugdíjasainkat. Kiemelkedő eseményként kezeljük az Emlékünnepséget, ahol a robbanásban elhunytakra emlékezünk minden évben. 
 
 

12. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Helyi elnök: Kovács Tibor
Helyi ügyintéző: Berta Istvánné
Telefon: 30/70-377-5734
E-mail: ozd@sinosz.hu 
Honlap: www.sinosz.hu 
Taglétszám: 96 fő
Ügyfélfogadási idő: minden hónap 4. szerdája 10-15 óra
Helye: Civil Ház fsz.12-es iroda
A SINOSZ Ózd Helyi Szervezete 2008. december 17-én alakult meg. A Szövetség közhasznú feladatai az alábbiak:
-  egészségmegőrzés
-  szociális tevékenység
-  nevelés,oktatás, képességfejlesztés,
-  kulturális tevékenység
-  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-  emberi és állampolgári jogok védelme
-  sporttevékenység támogatása
-  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
Irodánkban nagy létszámban jelennek meg a tagjaink ügyfélfogadásokon és a programjainkon.
 
 

13. Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete

Vezetője:  Barnóczki Gábor
Területi vezető: Batfalszky Jánosné           
Telefonszám: 06/20-483-4156
Ügyfélfogadási idő: Minden hónap második szerdája 13:00-15:00
 
 

14. Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány 

Vezetője: Antal Béláné 
Telefon: 20/3195600                   
Taglétszám: ózdi csoport:7-8 fő
Foglalkozás: minden hétfőn 14.00-16.00               
Helye: Civil Ház emelet 5-ös iroda     
A Szeretet Fénye Alapítvány az ország 160 településén működik. Az alapítvány ózdi csoportja célul tűzte ki, hogy hatékony eszközöket nyújtanak a testi –lelki – szellemi problémák megelőzéséhez, valamint az egészségmegőrzésben és az utógondozásban. Önkéntes segítőink ellenszolgáltatás nélkül, saját szabadidejükből áldoznak arra, hogy „idegen” embereknek segítséget nyújtsanak, bebizonyítva azt, hogy a mai világunkban is van esély az egymás felé fordulásra.
Weblapunk elérhetősége: www.szeretetfenye.hu 
 
 

15. Szeretet Gyermekei Alapítvány 

Vezetője: Énekes Béla  
Telefon:06/30-514-7200
E-mail: szeretetgyermekei@gmail.com 
Taglétszám: 40 fő állandó résztvevő
Foglalkozás: minden kedden  17:00-18:30
Helye: Civil Ház fsz. 3-as sz. terem
Közhasznú Alapítvány, a szeretetteljes életért! Művelődő közösségeket, önképző, gyakorló köröket működtetünk. Előadásokat, fórumokat, beszélgetéseket szervezünk. Közvélemény kutatást, igényfelmérést végzünk. Aktuális jelentősebb területek: Irodalmi kör, elektronika kör, egészségmegőrző tornák, szeretetteljes diákévek fórum-közvélemény kutatás.
Megtalálhatóak vagyunk a facebook.com/szeretetgyermekei közösségi oldalon is.
 
 

16. Halmozottan Sérültek B.A.Z. Megyei Szülőszövetsége

Székhelye: 3600 Ózd, Bocskai István u. 4.
Tanácsadó iroda működési helye: 3600 Ózd, Árpád v. út 22. (Civil ház) alagsor 2. sz. terem
Egyesület elnöke: Szűrös Ferenc Zsolt
Elérhetősége:
tel.szám: 06-30/214 7538
email cím: borsodhalm2012@gmail.com
honlap: halmozottanserult.hu
Tanácsadó iroda nyitvatartása: telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyesületünk taglétszáma: 32 fő halmozottan sérült személy, illetve őket otthonukban nevelő szülők, nevelőszülők, gondnokok.

Feladataink: információnyújtás pénzbeli, természetbeni ellátások igénybevételéről, ügyintézés elősegítése, kapcsolat kiépítése a fogyatékosokat körülvevő intézménybázissal (eü. szolgáltatók, gyámhivatal, oktatási intézmények), érdekképviselet, társadalmi elfogadást célzó programok szervezése, adományok gyűjtése-továbbítása, szabadidős programok szervezése.

 

ÚJRA heti rendszerességgel működik városunkban a MOZI , melynek a Civil Ház felújított moziterme ad otthont! Premier filmekkel, mozi büfével vár mindenkit a Cinema Ózd!

Aktuális filmekről bővebben itt: www.cinemaozd.hu