Az ÓMI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT az alaptevékenységén túl a peremkerületi és vonzáskörzeti közművelődési tanácsadó- és szolgáltató tevékenységet is ellátja.

Az intézmény jogelődje, majd az ÓMI üzemeltetésében működő peremkerületi közösségi színterek:


Szentsimoni Művelődési Ház

3625 Ózd, Szentsimon út 82.

Gondnok: Kovács Béla 30/441-55-71

 [Helyi] szsimon_muvh.jpg

 

Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény

3625 Ózd, Barátság út 4-6.

[Helyi] szsimon_helyt.jpg

2005-től állandó kiállítás nyílt az összegyűjtött emlékanyag felhasználásával, 26 személy segítségével. A tárolókban többségében az eredeti fotók és dokumentumok vannak, a falon ezek kinagyított másolatai. Az akkori ember lelkületének könnyebb megértését segítik a két világháború közti időszakból származó dalok, hangfelvételek. A kiállítás rendszeres látogatói Ózd város középiskoláinak történelem fakultációs osztályai és néhány általános iskolai felső tagozatos osztály, akik rendhagyó történelemórán ismerkednek meg a két világháborúval egy kis falu lakosainak szemszögéből.

Uraj, Susa közösségi ház

Érdeklődhet Tartó Lajos önkormányzati képviselőnél
Tel.:  06-30-9639535

Nyitva tartásuk rendezvényekhez igazodóan

_______________________________________________________________________________

 

Uraji közösségi ház

[Helyi] uraj.jpg

Gondnok: Wittchen Károly

Tel.: 48/-472-099

Rendszeres foglalkozások, megbezélések:

Férfi nyugdíjas Klub: minden hét péntek

Női Nyugdíjas Klub: minden második hét hétfő

Ifjúsági Klub: minden hónap harmadik csütörtök

____________________________________________________________________________________________

Susa, Tompa Mihály Szabadidő Központ

[Helyi] susa.jpg

Rendszeres foglalkozások, megbeszélések:

Nyugdíjas Klub: minden hónap utolsó péntek

Susa Tompa Mihály-emlékhely, így vette fel a nevet a szabadidő központ.

Tompa Mihály költő, keleméri református lelkész rokonságban volt a susai Lossonczy családdal. 1850. tavaszán a költő és barátai (Lossonczy Ábrahám és Károly) a nagy vadgesztenyefa árnyékában beszélgettek, amikor a csűr tetején egy gólya kelepelni kezdett. Ez adta Tompa Mihálynak a gondolatot.  A gólyához című híres, allegorikus költeménye megírásához. Az esemény emlékére az 1930-as években egy fehér márvány emléktáblát helyeztek el a susai vadgesztenyefa törzsén.

____________________________________________________________________________________________

Center közösségi ház

[Helyi] center.jpg

Érdeklődni :  Obbágy Csaba önkormányzati képviselőnél
Tel.: 06 30 368-0529

Nyitva tartásuk rendezvényekhez igazodóan

Rendszeres programok:

- Ifjúsági klub: minden hónap 4. szombatja

- Római katolikus istentisztelet: minden hónap 2. vasárnapja

- Református istentisztelet: minden hónap 2. hete

Esti programok : Ismeretterjesztő előadások, árubemutatók, sportrendezvények, szabadidős programok

Az épület 1928-ban épült, egyházi tulajdonú volt, majd 1996-ban került Ózd Város Önkormányzatához. Ezt követően - többfunkciós célzattal - nagyrészt a helyi lakosság bevonásával külső és belső felújításokra került sor. Az épület egy részében lévő szolgálati lakás megszünésével 1998-ban klubhelyiség létrehozására is sor került, mely a mai napig is - Atlantisz néven - működik.

Gondnok : Vass Zoltánné

Tel.: 06 48 705-115