ÓMÉK - Olvasó

HÁZIREND

 

 1. Az intézmény megnevezése: ÓZDI MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS NONPROFIT KFT. ,  3600 Ózd, Gyár út 4.
 1. Az intézmény nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8:00-20:00 óra között
  1. Hétvégén és ünnepnapokon a nyitva tartás rendezvényekhez igazodóan egyedileg kerül megállapításra.
  2. A rendhagyó (ünnepi, nyári) nyitva tartásról az ügyvezető rendelkezik, amely kifüggesztésre, illetve a honlapon megjelenítésre kerül.
  3. Színházi előadások egyéb nagy rendezvények alkalmával az ÓMÉK – Olvasóban működő művészeti csoportok, közösségek tagjai kötelesek figyelemmel lenni az érkező vendégekre, őket jelenlétükkel nem zavarhatják az előtérben.
 2. Az intézmény használata:
  1. A házirend az intézmény valamennyi dolgozójára, bérlőjére és a helyiségeket igénybe vevő látogatóra egyaránt vonatkozik.
  2. Az ÓMÉK – Olvasó rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás, ill. a megjelölt összegek befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvény látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.
  3. Az ÓMÉK – Olvasó területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
  4. Az épület egész területén a 1999. évi XLII. törvény értelmében TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányozni csak az épület előtti területen, a bejárattól 5 méter távolságra szabad.
  5. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos. Rendezvényeken történő „tüzes” eseményeket a műszaki vezetővel tudatni kell.
  6. Baleset esetén az eseményeknek megfelelően mentők, tűzoltóság, rendőrség értesítendő az intézmény ügyvezetőjének haladéktalan tájékoztatása mellett.
  7. A társaság technikai-műszaki berendezéseit csak az intézmények szakképzett munkatársai működtethetik, ettől eltérni csak az ügyvezető engedélyével lehetséges.
  8. Az intézményi tulajdonvédelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.
  9. A termek bérbeadása esetén a helyiségeket igénybevevő/bérlő felelősséggel tartozik az épület berendezési tárgyainak épségéért. Károkozás esetén a helyiséget igénybe vevő(k) anyagi kártérítésre kötelezhető(k).

 

2021. július 12.                                                                                                                    

Bukovinszky Zsolt

ügyvezető