Közös múlt, közös jövő
 
Pályázó neve: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
Projekt megnevezése: KÖZÖS MÚLT, KÖZÖS JÖVŐ
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-7.1.1-16-H-ERFA - TOP CLLD ERFA típusú helyi támogatási kérelmek
Projekt helyszíne (régió): Észak-Magyarország
Projekt helyszíne (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén
Projekt helyszíne (település): Ózd
Megítélt összeg: 80 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100
Támogatási döntés dátuma: 2018.12.20
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999995 - ERFA
Projekt összköltség: 80 000 000 Ft
 
A projekt által érintett célcsoport(ok)
A projekt fókuszában a helyi közösségek, a lakosság, a civil szervezetek, valamint az Ózdra látogatók vagy ide visszatérők állnak.
 
Megvalósítandó tevékenységek
A Közös múlt, közös jövő programmal célunk:
• hogy egy közösségi, kulturális, művelődési helyszínt kialakítsunk
• hogy egy közösségépítő színtér, információs pont kialakításra kerüljön
• hogy közösségi programok megvalósítását szolgáló eszközparkot biztosítsunk
• hogy a lakosság, helyi és civil szervezetek egymásra találjanak
 
A pályázat keretében megvalósítandó főbb tevékenységek:
 
Az önállóan támogatható tevékenységek közül két fő elem kerül megvalósításra:
a) „Köszi Pont”– Közösségi találkozó és információs pont – kialakítása: Október 23. tér átalakítása, Gyári duda megszólaltatása, mobil applikáció létrehozása. A közösségi találkozási pont kialakítása hozzájárul a közösségek kulturális tevékenységeinek kifejtéséhez, a kisközösségek, valamint kor-, tematika-, illetve egyéb érdek mentén szerveződő csoportok találkozási pontjának kialakításához, emellett elősegíti a kulturális információk megosztását a közösségi együttlétet. A „Köszi Pont” kialakítása kiegészül különféle kulturális tartalmakkal és a közösségi aktivitások közvetítésével is.
- Célunk az Október 23. teret felújítani, közösségi színtérré alakítani , ahol a város lakosságát, szervezeteit, csoportjait össze tudjuk hozni, igazi közösséggé kovácsoljuk. A városban jelenleg nem biztosított egy olyan kulturális színtér, amelynek közösségépítő, életminőség javító szerepe lenne, ezért a teret speciális térelemekkel gazdagítjuk. WIFI rendszert alakítunk ki, amely hozzájárul a kulturális információk megosztásához, és egy igazi találkozási pont lehet a lakosság számára. A város két középiskolájának diákjai rendszeresen haladnak át az Október 23. téren, így ennek a területnek a felújítása, modernizálása lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak áthaladjanak, hanem egy aktív közösségi élet bontakozhasson ki számukra. A tér fejlesztése hozzájárul a város identitás erősítéséhez, a közösségi együttléthez. A projekt keretében megvalósuló Október 23. tér funkcióbővítése szerint a tér a Kaszinótól a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkig elterülő úgynevezett Kultúrnegyed területének kapujává válik.
- Újra szólhat a gyári duda! A gőzduda az I. világháború végén került az ÓKÜ elődje, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. tulajdonába és egészen az ÓKÜ megszűnésének időpontjáig, üzemelt. Ikonikus jelképpé vált a „fújás” amely a munkaidő kezdetét, végét jelezte, ez határozta meg városunk mindennapi életritmusát. Ózd lakossága részéről felmerült igényt valósítunk meg, mely szerint az eredeti gyári duda hangját hozzuk vissza a mai városlakók életébe. A város lakossága számára igen nagy jelentőséggel és nosztalgiafaktorral bíró ikonikus jelkép szólalhat meg újra. A duda újbóli megszólaltatása felhívja a figyelmet a múlt értékeire és lehetőséget ad a fiatal generáció számára, hogy betekintést nyerjenek a régmúltba. A Gyári duda Ipari parkban való elhelyezése és újbóli megszólaltatása mintegy keretet adva zárja le a Kultúrnegyedet.
- Mobil applikáció segítségével a város kulturális értékei kerülnek bemutatásra. A téren kialakított WIFI rendszer segítségével a mai kor szellemének megfelelő technikai fejlesztés kerül megvalósításra, amely nemcsak a lakosság helyi ismereteit bővíti, hanem egy újabb generáció megszólítása válik egyszerűbbé a város számára. Az applikáció segítségével a lakosság, kiemelten a fiatal generáció, átfogó képet kap az egykori ipari város máig fennmaradt jelképeiről, a műemlék épületek jelentőségéről, funkciójáról. Az Ózdi Művelődési Intézmények humánerőforrása lehetőséget biztosít arra, hogy az applikáció szakmai tartalommal való feltöltése intézményi szinten valósuljon meg. 
 
b) „Köszi Tér” – Közösségi, művészeti, művelődési helyszín – kialakítása: Légópince felújítása, látogathatóvá tétele . A projekt egyik célja, a használaton kívüli terek, épületek közösségi helyszínné alakítása és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés. Ebbe illeszkedik bele a fejleszteni kívánt épületegységünk is. Az Ózdi légoltalmi pincék 1941 óta védelmezték a lakosságot a különböző bombatámadásoktól és a vegyi fegyverektől. A pincék állapota az 1990-es évektől folyamatosan romlott, ennek ellenére az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi. A légoltalmi pincerendszer egyes részeinek felújításával cél, egy minden korosztály számára elérhető közösségi tér kialakítása. A felújítás egyes elemei kiállító és bemutatótereket tartalmaznak, többfunkciós, interaktív, területekkel. A pincerendszer teljes hossza nagyjából 150 méter, izgalmas belső terekkel, beugrókkal, kisebb és nagyobb szobákkal. A projekt keretében kialakításra kerülő kiállító- és bemutatótermekben időszaki és állandó kiállítás is helyet kap, valamint az élethosszig tartó tanulás jegyében múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk. A közösségi tér élményközpontúvá tételének érdekében, korhű filmek vetítésére, illetve interaktív tárlatvezetésre kerül sor. A projekt keretein belül megvalósul a légópince építészeti rendbetétele, interaktív eszközökkel, kiállítási elemekkel való felszerelése. Az objektumban elhelyezendő kiállítási anyagok múltidéző életképek, illetve a bemutatáshoz szükséges egyéb installációk részben korabeli hiteles tárgyakat, eszközöket, emléktárgyakat jelentenek, részben megkomponált jelenetek, életképek bemutatására is sor kerül. A belső installációk részben hagyományos kiállítási megoldásokat (vitrinek), részben korszerű egyéb technikai, műszaki megoldásokat foglalnak magukba. 
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Mobil közösségi tér kialakítását, közösségi programok megvalósítását szolgáló eszközpark kialakítás, bővítés: hangtechnika, rendezvénysátor, kültéri mobil színpad. Ezen eszközök programjaink magasabb szakmai színvonalához járulnak hozzá. Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása Az elmúlt évek során a városban nem alakult ki olyan közösségi tér, amely a helyi lakosság, szervezetek számára közösségépítő szereppel bírt volna, így a projektben megfogalmazott közösségi találkozó és információs pont kialakítása az Október 23. téren nagyban elősegíti a közösségek kulturális tevékenységeinek kifejtését, a szociális háló erősítését, évek múltán városi kulturális „törzshellyé” alakulását. A tervezett mobil alkalmazás ezen közösségek, fiatalok és idősebb korosztály számára egyaránt lehetőséget nyújt a kulturális információk megosztásához, virtuális közösség építéséhez, közösségi együttléthez. A légoltalmi pincék helyrehozatalával, a projekt által beszerzett eszközök és fejlesztések vonatkozásában bízunk benne, hogy folyamatos érdeklődést fenntartva évről évre több látogatót tudunk bevonzani a létesítménybe értve ezalatt a helyi kulturális és helytörténeti csoportokat, lakosságot, diákokat.